پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

تقويت قواي جنسي‌با ماساژ بدن

ماساژ ، آموزش ماساژ تايلندي ، كتاب آموزش ماساژ ، آموزش ماساژ مردان، آموزش رايگان ماساژ زنان ، آموزش ماساژ صورت

تقويت قواي جنسي‌با ماساژ بدن

۱,۵۹۷ بازديد

تقويت قواي جنسي‌با ماساژ بدن

انجام ماساژ تحريكي بصورت يك عمل منظم در روابط جنسي يكي از مؤثرترين راههاي افزايش ارتباط فيزيكي و احساسيست. عشق ورزي و نوازشهاي گرم دستها بر روي پوست، طريقي كه دستها بر روي بدن ميچرخند، و لمس آرام عضلات و بافتها همگي با زبان بيصداي لمس، گوياي حس دروني شما نسبت به يكديگر است.

يك ماساژ شهواني يا تحريكي قادر است در رها كردن شما و شريك جنسيتان از فشارهاي روزانه كمك كرده، فرصتي گرانبها جهت استراحت و لذت بردن از با هم بودن برايتان بوجود آورد. ممكن است ماساژ جهت كاهش درد و كشش شريكتان انجام شود. بمنظور آزاد كردن وي از فشارها، اضطراب، و سردرد شما ميتوانيد ماساژ صورت را انجام دهيد، و يا ميتوانيد جهت كاهش دردهاي عضلاني وكششها ماساژ را بر نوازش كمر، شانه ها، و گردن متمركز نمائيد. شما ميتوانيد شريك خود را با دادن يك ماساژ لطيف پا يا دست نوازش كنيد.

انجام ماساژ ممكن است بصورت امر جنسي درآمده، جرياني از نوازشها و مالش را از بالاي سر تا نوك انگشتان پا پديد آورد. يك ماساژ ميتواند شامل تنوعي از نوازشهاي لطيف، سست و آرام، تا مالشهاي محكم وحركات قوي باشد. زيبايي ماساژ در آنست كه حركات آن شبيه نتهاي موسيقي و يا حركات موسيقي، آنقدر متنوع است كه ميتواند هميشه شما را در پاسخگوئي خلاق به تغيير نيازها و حالات شريكتان توانا سازد.
اين امر ممكن است بصورت مقدمه اي براي مواجهه جنسي گردد كه بدين طريق تمامي بدن براي لذت بردن آمادگي بيشتري يافته واحساس شهوت ميكند. ماساژ تحريكي به ايجاد اعتماد فيزيكي ورواني كمك ميكند زيرا يكي از طرفين خود را در احاطه دستهاي ديگري قرار ميدهد. در حين ماساژ، شخص ماساژ دهنده بايد احترام به نيازها و پاسخهاي دروني طرف مقابل را بياموزد.

لمس به عنوان يك نيروي درماني

مهمترين عامل درماني در هر ماساژي، قدرت لمس با عشق است. حس لمس بعنوان مادر تمامي احساسات شناخته ميشود، و اولين حسي است كه در جنين انسان و ساير گونه ها رشد ميكند، و همچنين اولين حسي است كه بقيه حس ها برمبناي آن رشد ميكنند. حس لامسه در پوست جاي ميگيرد، عضو معجزه آسائي كه تمامي بدن را ميپوشاند، بوسيله پايانه هاي عصبي بيشمار كه به مجموعه اي مختلف از فشارها كه از حس درد تا لذت متغير است پاسخ ميدهد. پوست پيامهائي را كه حاوي اطلاعاتي از دنياي پيرامون ماست از طريق سيستم اعصاب مركزي به مغزميفرستد.

عشق درماني( ۱)
ماساژ، نوعي عشق ورزي و روندي درمانيست كه موجب آزاد شدن كششهاي بدن و فشارهاي روحيست، همچنين ماساژ به فرد اجازه ميدهد تا با آزادي بيشتري از رابطه دو طرفه دلخواه لذت ببرد. چنانچه دو طرف يكديگر را به نوبت ماساژ دهند، هر دو ميتوانند لذت تقسيم نقش را در دادن و گرفتن خوشي فرا گيرند.

تغذيه احساسي(۲ )
ماساژ وسيله مناسبي جهت برقرار كردن رابطه فيزيكي در زمانيست كه شهوت يكي از طرفين كم است، و يا زماني كه اختلالي جنسي و ياشرائط فيزيكي خاصي وجود دارد كه باعث محدوديت و يا ممانعت از رابطه جنسي كامل بين دو طرف ميگردد. با ادامه لمس طرف مقابل، احساسات اوليه كه درپي تماسهاي فيزيكي به جنبش در آمده ادامه ميابد، و موجب جلوگيري از بروز حس نااميدي وايجاد نياز و حس تنهائي خواهد شد. نوازشها ميتوانند كششهاي عضلاني را از تمامي مناطقي از بدن كه در رابطه با پاسخگوئي جنسي هستند آزاد كرده، و به شريك شما كمك كند تا ا حساس سرزندگي ونشاط كرده بتواند احساسات جنسي خود را درك كند.

يك لمس همراه با عشق كه اطمينان مجدد و نشاط به پوست مي دهد ، نهايتاً احساس خوب و لذت بخشي به تمام بدن القاء خواهد كرد.
لمس و مالش يك حالت اوليه از روند تغذيه رواني – تني يا سايكوسوماتيك (Psychosomatic) بدن، روح، روان، در طول زندگي ماست . مالشهاي مناسب آميخته با عشق به صورت در آغوش گرفتن ، نوازش كردن، ناز كردن يكديگر و بوسيدن در مراحل اوليه پيشرفت سالم يك كودك در حال رشد حياتي اند .
در طي اين احساسات پوستي مطبوع ، كودك قادر است حس علاقه به خود را تشخيص داده ، و حس درك و احترام به بدن خود را بياموزد .
محروميت از تماسهاي لمسي در دوران اوليه كودكي مكن است رشد فيزيكي و احساسي را به تعويق انداخته ، به صورت بالقوه منجر به مشكلات سلامتي، رفتاري، و جنسي در سالهاي بعد گردد . كمبود نوازش و لمس حتي در دوران بزرگسالي قادر است حس شادابي و حيات و راحتي را از فرد بگيرد . اين امر غالباً خود را به صورت عدم توانايي در اثر گذاري و اثر پذيري كافي نشان مي دهد .

لمس همراه با عشق، در طول ماساژ، به بهبود زخمهاي كهنه عاطفي كه خاطرات در بدن بر جاي گذاشته اند كمك كرده، حس مثبت و جديدي از اعتماد و پاسخگويي به احساسات فيزيكي را تثبيت مي نمايد .
وقتي زوجها تجاربي در فنون مالش بدست مي آورند كه اغلب برايشان تازگي دارد درميابند كه ماساژ دادن به اندازه ماساژ گرفتن ارضاء كننده است . اين بدين دليل است كه بواسطه لمس و بكارگيري حواس ديگر، شما دريچه اي به اعماق احساسات خود باز كرده و قصد تحت تأثير قرار دادن آنها را داريد .

در طول يك ماساژ، شما ميتوانيد، سرخوش، لطيف، محكم، خلاق، و عاشقانه باشيد. به محض شناختن و درك اندام ديگر ، آگاهي شما از نيازهاي فيزيكي خودتان آغاز مي گردد .
در هر حال ، اين مسأله حائز اهميت است كه تنها زماني ماساژ داده شود كه نياز به انجام آن حس مي شود ، زيرا اين يك عمل حسي است و ماساژ كه با استفاده از دستها صورت مي گيرد ، هميشه دروني ترين احساسات شما را انتقال مي دهد .

لمس بهبودي بخش
بگذاريد ماساژ به صورت يك عمل منظم در روابطتان درآيد . شركاء جنسي بايد ياد بگيرند كه چگونه تمام احساسات بدن را بوسيله افزايش حساسيت پوست به تحريك خارجي و همچنين حس دروني گسترش داده و اعتماد به نفس خود را بيشتر كرده و به چگونگي رشد و بهبود مالشها اعتماد كنند.

انـتـقـال محبت
بوسيله گشودن قلبتان و ريختن مهرباني در دستان خود هنگامي كه هر قسمت از بدن شريكتان را نوازش ميكنيد ، شما قادر خواهيد بود يك حس عميق رشد عشق و اهميت دادن را به وي انتقال دهيد كه افزايش احساسات فيزيكي راحتي و علاقه به خود را باعث مي گردد. ماساژ ارتباط عاطفي را زياد كرده و باعث رشد آن به طريقي منحصر به فرد خواهد شد .

حركات روان
در يك ماساژ صميمانه و پر احساس ، دستان و ساعد خود و ساير قسمتهاي بدنتان را جهت نوازش پوست بكار برده ، اجازه دهيد اين نوازشها همانند آب بر روي تمام سطح بدن جريان يابد . گاهي اينطور به نظر ميرسد كه دو بدن در يكديگر ذوب شده و در هم ادغام مي شود ، و مرزهاي فيزيكي بين شما حل مي گردد .

به همين اندازه اهميت دارد كه بداني آيا ماساژي كه قصد داريد انجام دهيد تنها به عنوان يك نوازش حسي يا آرام بخشي و يا باز گرداندن نشاط است و يا اينكه تنها براي كسب تحريك جنسي به عنوان مقدمه عشقبازي مي باشد .
به طور طبيعي اگر توافق دو طرفه وجود داشته باشد ، يك ماساژ مي تواند از يك حالت به حالت ديگر تبديل شود ( توضيح مترجم : از حالت نوازش حسي به تحريك جنسي ). اما سوء استفاده از موقعيت ، به منظور فريفتن و گمراه سازي طرف مقابل در صورتي كه هيچ علامت واضحي حاكي از رضايت وي دريافت نكرده ايد اشتباه است . اگر قصد از انجام ماساژ تنها تسكين ، راحتي ، و آرامش بخشي باشد و يا شريك شما راضي به انجام عمل جنسي نباشد ، در آنصورت بهتر است كه از تماس مستقيم با اندام تناسلي و يا ساير نواحي تحريك شونده كه مي توانند يك پاسخ جنسي ناخواسته را در هر يك از شما برانگيزد اجتناب كنيد.

براي كساني كه در روابط جنسي به طور غالب نقش دهنده اصلي را دارند و اغلب به طور نا خود آگاه كنترل واقعي را در دست گرفته و فرصتهاي عشقي و رابطه متقابل شريك خود را انكار مي كنند ، فراگيري دريافت ماساژ ميتواند نقشي بسيار كمك كننده داشته باشد . گرفتن ماساژ يكي از اندك مواردي در زندگيست كه طي آن تمامي آنچه نياز داريد كاملاً حالت پذيرندگي و دريافت دارد . حتي در عشقبازي نيز اغلب يك اثر متقابل دائمي وجود دارد .
براي آنكه خودتان را به صورت بي حركت و كاملاً آماده دريافت ماساژ درآوريد ، بايد خود را تا حد بالايي از اعتماد و شكنندگي به روي شريكتان بگشائيد ، و اين امر ، به خودي خود ، هديه ايست كه شما مي توانيد به وي تقديم كنيد. حتماً اين كار را به صورت نوبتي انجام دهيد تا هم گيرنده و هم دهنده ماساژ شويد و هر دو شما مي توانيد تمامي جنبه هاي آنرا بياموزيد .

مالشها در يك ماساژ
اگر قصد شما از ماساژ ، رضايت و لذت دو طرفه باشد ، حالت اطمينان مالشها در دستان شما و ميزان حساس بودن دستهايتان به بدن شريكتان از ضروريات است . اما با نوازشها ، فشارها و لمسهاي مختلف ، هدف از اين عمل(ماساژ) را به يكديگر نشان دهيد . ماساژ را كاملاً همانند يك بازي انجام دهيد ، آن را لذت بخش نماييد و حالت خوب و دلنشين موجود را براي هم بازگو كنيد به يكديگر شانس كشف و فراگيري تكنيكها را بدهيد بدون آنكه حالت امري داشته باشيد و در عوض اگر با آنچه بر روي بدنتان مي گذرد حس راحتي نداريد اين احساس خود را به شفافي به شريكتان بگوييد
يك سري قواعد ابتدايي جهت انجام مالشها و نوازشها وجود دارد كه بايد فراگرفته شوند ، و اين قواعد باعث پيشرفت تجربه و افزايش فنون دو طرفه در ماساژ مي گردند . بواسطه آموختن چگونگي كاربرد حركات مختلف و فشارها ، قادر خواهيد بود كه ماساژ مناسب به منظورهاي مختلف را انجام دهيد . همچنين شما مي توانيد توانايي خود در فنون ماساژ را با مطالعه كتابهاي مخصوص اين عمل و يا شركت در كلاسهاي ماساژ به همراه شريكتان بالا ببريد .
اولين قدم ، چرب كردن موضع ماساژ است . مقدار كمي روغن را در كف يك دست ريخته و سپس هر دو دست را بهم بماليد تا قبل از گستردن آن بر روي بدن بوسيله حركات نرم و ملايم و با بكار بردن بخش نرم كف دست آن را گرم كرده باشيد .
جهت تسهيل لغزش با احساس دستها بر روي پوست ، مقدار كمي روغن بكار بريد. اين نوازشهاي كرخ كننده به شما كمك مي كند تا ….

مقدمه عشقبازي
اگر هر دو شما پي برده ايد كه ماساژ ، مقدمه اي با شكوه براي عشقبازيست ، آنگاه يكبار كه تمايل جنسي زيادي داشته و تمام بدنتان در حالت آرامش است ، مي توانيد با نوازش قسمت تحريك شونده شريكتان موجب افزايش حالت جنسي وي شويد.

انتخاب روغنها
يك روغن گياهي سبك و ترجيحاً تصفيه نشده مانند روغن دانه انگور ، روغن كافشه( گلرنگ ) و با روغن آفتابگردان را جهت چرب كردن انتخاب كنيد . بايد بتوان به اين روغن سبك ، روغنهاي غني تر مانند روغن بادام ، روغن آووكادو و يا روغن جوجوبا را افزود.
سعي كنيد حالت تسكيني ، عاشقانه و تحريكي روغنهاي اصلي را بياموزيد ، بدين سان شما قادر خواهيد بود ، تركيبي خشبو جهت تسريع حس تحريكي در ماساژتان پديد آوريد . روغن تهيه شده را در يك كاسه سراميكي و يا يك بطري ريخته كه به شما اجازه مي دهد مقادير لازم روغن را در دستتان بريزيد . قبل از كاربرد روغن آنرا كمي گرم كنيد . در كنار خود دستمال يا حوله اي به منظور پاك كردن دستهاي خود و يا روغنهاي ريخته شده داشته باشيد . در صورتيكه شريك شما ماليدن روغن بر روي پوست خود را دوست ندارد ، از لوسيون هاي بدن كه حالت مغذي براي پوست دارند استفاده كنيد . پودر تاك هم مي توان بكار برد ، اگرچه خشك بودن آن مانع انجام حركت لغزان و روان در يك ماساژ احساسي صحيح خواهد بود .

گرماي مايع
حركات روان شما در حين گستردن روغن بر روي پوست ، سبب گرم شدن عضلات و تسهيل جريان گردش خون شده و بافتهاي بدن را براي ساير مالشها آماده مي كند . در اين مرحله از ماساژ نبايد عجله كرد ، چون به هر دو شما فرصت آرامش مي دهد . توجه خود را معطوف يكديگر كنيد.

دنبال كردن برجستگيها
تمامي تنشها را از دستانتان خارج كنيد تا بتوانند بر روي برآمدگيها و فرورفتگيهاي بدن شريكتان ماهرانه بلغزند و سُر بخورند و ذوب شوند و بدين طريق تفسير واضحتري از فرم و ساختمان بدن هم براي شما و هم براي او به ارمغان آورند .

تماس نزديك
با قرار گرفتن به صورت باز بر روي كمر شريكتان مي توانيد به راحتي وي را احاطه كرده و تمامي سطح پشت وي را به وسيله يك حركت مالشي طولاني و جارو مانند دستان خود در طول شانه ها و پشت وي مالش دهيد . نزديكي فيزيكي شما ، بر جنبه تحريكي ماساژ مي افزايد ، اما مراقب باشيد وزن بدنتان را در يك محل متمركز نكنيد .

حركات دوراني
حركت در ماساژ تحريكي بايد ملايم و دوراني بوده هرگز نبايد به طور ناگهاني در نيمه بدن ختم شوند . هميشه دستان خود را در حول برآمدگي هاي بدن به نرمي حركت دهيد .

… تمامي تنش هائي را كه ممكن است داشته باشد، از ياد ببرد و براي احساس لمس دستان شما پذيرا و آماده تر شود.
شما تنها با بكار بردن مالشهاي نرم و آرام به شكل حركات متداوم و رواني كه تمامي قسمتهاي بدن را در بر مسگيرند، ميتوانيد يك ماساژ احساسي و آرامش بخش را بوجود آوريد. با به حركت در آوردن دستهايتان از ناحيه كمر به سمت ساقها و به شكل حركات ساده نوازشگرانه و يا، هنگامي كه قسمت جلوئي بدن را از ناحيه ران به سمت شكم مالش ميدهيد، شما قادريد تا يك حس يگانگي و كمال را در بدن شريكتان پديد آوريد.

مالشهاي بادبزني و دايره اي
مالشهاي بادبزني و دايره اي باعث خارج شدن تنش و آزاد كردن فشارها از بافتهاي نرم بدن گشته، يك حركت هيپنوتيزم كننده و يك جريان دلپذير و لذت بخش را در يك ماساژ حسي بهمراه ميآورند.
مالشهاي دايره اي براي كليه مناطق با سطح گسترده در بدن مانند، كمر و كناره هاي قفسه سينه، ران ها، شكم و سينه بكار ميروند. رمز اثر اين مالشها آنست كه آنها را بطور غير منقطع و بدون وقفه بر روي پوست بدن بصورت پيچشي انجام دهيد تا آنكه آماده ادامه ماساژ و دنبال كردن آن با حركت بعدي شويد. حركات دايره اي در سه مرحله در سمت چپ نشان داده شده اند.

مالش هاي بادبزني
حركات بادبزني ميتوانند به سمت بالا و يا پائين انجام شوند. در يك حركت رو به پائين وقتي كه دستان شما به قاعده كمر رسيد، با لغزاندن دستها به سمت بالا و در طول لبه هاي قفسه دنده ها، به بالاي ستون مهره ها باز گرديد.

ماساژ بادبزني
۱- جهت انجام حركت بادبزني رو به بالا، هر دو دست خود را بشكل صاف و در جهت سر، در دو طرف انتهاي پائيني ستون مهره ها قرار دهيد.

بادبزني رو به بيرون
۲- قبل از آنكه حركت بادبزني رو به بيرون را در كناره هاي بدن انجام دهيد، هر دو دست خود را براي يك فاصله ۱۵ سانتيمتري به سمت بالا حركت دهيد.

مالش هاي لغزشي رو به پائين
۳- هر دو دست خود را به نرمي به سوي كناره هاي بدن برده و به سمت پائين بكشيد. سپس قبل از آنكه دوباره مالش هاي رو به بالا را انجام دهيد با يك چرخش در مچ ها، دستان خود را به سمت مركز كمر بلغزانيد.

مالش هاي دايره اي
۱- جهت انجام ماساژ بصورت مالش هاي دايره اي، هر دو دست را صاف و بطور موازي بر روي بدن قرار دهيد، بطوريكه انگشتان دستها حالت دور شونده از هم داشته باشند. وجود فاصله اي در حدود ۱۰ سانتيمتر بين دستان شما كافيست. در حاليكه دست راست حالت تقدم دارد، با يك فشار يكنواخت بر روي كمر، مالش را در جهت حركت عقربه هاي ساعت انجام دهيد، البته بايد دست راست در جلوي دست چپ حركت كند.

حركت برداشتن و عبور كردن
۲- دست راست خود را به آرامي از روي بدن برداشته، بر روي دست چپ كه در حال مالش كمر بصورت چرخشي است به شكل ضربدر نگاه داريد.

تكميل حركت دايره اي
۳- در حاليكه دست شما در حال تكميل حركت دايره اي است، دست راست شما جهت انجام يك حركت نيم دايره اي پائين ميايد، سپس بار ديگر دست راست را بلند كرده تا به دست چپ اجازه عبور دهيد.
حال اين تركيب را تكرار كنيد.

مالشهاي بادبزني بصورت رو به بالا و با فشارهاي يكنواخت بر روي كف دو دست صورت گرفته و براي ماساژ در بيشتر قسمتهاي بدن بكار ميرود. يك مالش بادبزني بايد بوسيله حركت مداوم و بدون وقفه رو به بالا با مالش بعدي ادامه يابد، كه بدين وسيله به جريان خون به سمت قلب كمك ميكند. وقتي كه دستان شما به بالاي عضوي از بدن رسيد، آنها را بصورت بادبزني به سمت خارج و لبه هاي اندام حركت دهيد و سپس آنها را دوباره براي انجام تكرار حركت در كنار هم بگذاريد. مالشهاي بادبزني بر روي قسمت پائيني كمر در سه بخش توضيح داده ميشوند.

مالشهاي قدرتي
مالشهاي قدرتي به ماساژهاي حسي شما تنوع بخشيده، موجب لذت بخش شدن آن ميگردد. اين مالشها داراي يك اثر طراوت بخشي بر روي بدن بوده، جريان خون را تسهيل ميكند، وهمچنين شل شدن عضلات گرفته و سفت را در پي داشته و بافتها را از سموم بدام افتاده در بافت خلاصي ميبخشد. شريك شما از تأثير تحريكي و حسي فشارهاي مختلف موجود در اين مالشها لذت ميبرد. پس از آنكه ماهيچه ها گرم و شل شدند، مالشهاي اصطكاكي، ورز دادني، و ضربه اي را انجام دهيد.
جهت تسكين پوست ناحيه مورد ماساژ، بايد حركات قدرتي بوسيله نوازشهاي حسي دنبال شده و ادامه يابند. حركات اصطكاكي باعث سائيده شدن و ما لش محكم پوست گشته و جهت آزاد كردن برخي از اعضاي بدن از فشارها و تنشها بي نظير هستند. فشار در اين مالشها بايد به آرامي و با احساس از طريق قسمتهاي ابتدائي كف دست ( قسمت نرم كف دست)، شست ها ، انگشتان و يا حتي بندهاي انگشتان دست اعمال گردد. حركت قدرتي ميتواند بصورت يك مالش مداوم، يك كشيدگي كوتاه، و يا يك حركت مدور انجام شود كه طي آن، فشار بر روي نيمه خارجي دايره بيشتر است. حركات اصطكاكي و سايشي را زماني انجام دهيد كه در نواحي مجاور استخوان مانند طول ستون مهره ها، در حوالي تيغه شانه ها، زير و روي جمجمه، و يا بر روي دستها ، پاها و صورت در حال كار كردن هستيد.

روغن هاي اصلي
تنها چيزي كه براي انجام يك ماساژ حسي بدان نياز داريد، يك روغن سبك حامل مانند روغن دانه آفتابگردان و يا روغن بادام است. اما با مخلوط كردن چند قطره روغن اصلي ديگر و يا يك روغن سبك حامل ديگر ميتوانيد ماساژ را به يك تجربه واقعي و به ياد ماندني تبديل كنيد. روغن هاي اصلي، داراي خواص درماني منحصر به فردي هستند. بطور مثال برخي از آنها در آزاد كردن استرس ها و تنش ها بسيار مفيدند. تصميم گيري در انتخاب تركيب روغن ها، بايد توسط شما و شريكتان باتفاق يكديگر صورت گيرد، در غير اينصورت اگر بوي روغن براي يكي از شما ناخوشايند باشد، آن ماساژ چندان مطبوع و رضايت بخش نخواهد بود. برخي از روغنها مانند روغن گل رز، روغن گل ياس، روغن چوب صندل، روغن چوب رز و روغن يلانگ يلانگ وحشي جاذبه لذت بخشي را بوجود ميآورند.
هشدار: روغنهاي اصلي، بسيار تغليظ شده هستند و هرگز نبايد بطور مستقيم بر روي پوست ماليده شوند. هميشه ابتدا آنها را با يك روغن حامل مناسب تركيب كنيد. براي يك ماساژ كامل (بر روي تمامي بدن)، بين ۱۰ تا ۱۵ قطره از يك، دو، و يا سه روغن اصلي را به ۵ قاشق چايخوري روغن حامل پايه بيافزائيد.

مالشهاي تسكين دهنده
مالشهاي با دايره بزرگ بر روي شكم بسيار تسكين دهنده بوده، به شريك شما كمك ميكند تا عميق تر نفس بكشد، بطوريكه بيشتر در تماس با احساس جنسي و عاطفي خود قرار ميپيرد. هميشه بآرامي به شكم نزديك شويد چون شكم، ناحيه اي آسيب پذير است.

تمدد اعصاب كمري
ستون مهره ها معمولأ يكي از پر تنش ترين نواحي بدن است. حركات اصطكاكي گسترده تر و شديدتر بر روي عضلات و رباطات در طول ستون مهره ها به آزاد شدن تنش و سختي عضلات از ناحيه پشت شريك شما كمك كرده، وي را قادر ميسازد تا عميقتر تمدد اعصاب نموده و از ماساژ لذت ببرد. در اين حركت، بالشتك شستها بآرامي در ناحيه بالائي كمر و در شيار ناوداني طرفين ستون مهره ها فشار ميآورد، در حاليكه دستها بقيه نواحي پشت را ماساژ ميدهند. در حاليكه شستهاي خود را به سمت پائين كمر حركت ميدهيد، وزن خود را بطور يكنواخت بر روي حركات مالشي در ماساژ وارد نمائيد. سپس بمنظور تكرار كامل حركت و با مقدار بيشتري فشار، دستان خود را در اطراف باسن و ران، بالاي سطح كناري قفسه دنده اي و بر روي شانه ها بلغزانيد. براي تنوع بخشيدن به مالشها، يك حركت دايره اي كوچك را بوسيله شستهاي خود و با حركت دادن در قسمت پائيني دو طرف ستون مهره ها انجام دهيد.

عمل ماليدن و ورز دادن جهت ماساژ قسمتهاي گوشتي بدن مانند شانه ها، پهلوها، باسن، و رانها انجام ميشود. ورز دادن، همانطور كه از نام آن پيداست، به عملي گفته ميشود كه نانوا جهت ماليدن و آماده كردن خمير انجام ميدهد، و بوسيله حركات مشت كردن و چلاندن بخش گوشتي در بين انگشتان دست، كف دست، و شستهاي يك دست، قبل از منتقل كردن آن به دست ديگر صورت ميگيرد. سپس دست در حال انتظار، همين حركات را تكرار ميكند و بدينطريق، بخش گوشتي در بين انگشتان ورز داده ميشود. جهت كار كردن بر روي يك قسمت، بايد مچ ها و شانه ها در حال استراحت باقي بمانند تا وقتي كه ورز دادن بصورت حركت موجي و روان بطرف مچ ها و سپس شانه ها برسد.

حركات ضربه اي يا كوبشي، بصورت ضربات سريع و لرزشي بوده كه بوسيله تغذيه مناسب پايانه هاي عصبي با جريان خون در جهت ايجاد طراوت در دستگاه پوست انجام ميشوند. حركات ضربه اي به اشكال مختلفي وجود دارند كه در تمامي آنها، يك دست، دست ديگر را در حركات سريع و چابك بر روي عضلات دنبال ميكند و سپس بسرعت براي وارد آوردن ضربه سريع ديگري آماده ميشود. بهترين حالت در انجام اين حركات، كاربرد آنها بر روي قسمتهاي “وشتي و نرم بدن است و هرگز نبايد اين حركات را مستقيمأ بر روي استخوان وارد آوريم.
عمل كوبش، توسط حركات منظم و با استفاده از لبه هاي دست مشت شده بر روي بدن انجام ميشود، درحاليكه عمل ضربش بوسيله يك سري حركات آرام حاصل از لبه هاي دست باز كه بشكل تيغه اي هستند صورت ميگيرد. درحين انجام حركات ضربه اي يا كوبشي، مچ هاي خود را استداحت دهيد تا حركات بصورت فنري و داراي حالت بازگشتي داشته باشند و دستها به حالت سنگين بر روي بدن فرود نيايند.

مناطق گوشتي
همانطور كه مالشهاي قدرتي، به آزاد كردن استرس از عضلات بزرگ كمك كرده و آنهارا در تحريك اعصاب حسي و تسريع پاسخ جنسي ياري ميدهند، حركات ورز دادني نيز جهت مناطق گوشتي تحريك شونده باسن ها و رانها بسيار مناسب و عالي اند. بهنگام ماساژ باسن ها، از حركات لغزشي و نرم بر روي برآمدگيها شروع كرده و سپس ماساژ را با عمل ورز دادن پيش ببريد.

مالشهاي چابك
حركات منقطع و سريع در عمل ضربش ميتوانند بعنوان يك بخش مفرح و لذت افزا در ماساژ انجام شوند. بخصوص آنكه بدليل ايجاد حالت طراوت و حيات بخشي به پوست بر روي باسن ها و ران ها، ميتواند حس جنسي شريك شما را تحريك نمايد. در هر حال چنانچه شريك شما بواسطه اين حركات، احساس آسيب پذيري كند و يا در شرايطي كه حالت ماساژ يك حالت آرامشي و نه تحريكيست، بهتر است كه اين حركات را براي وقتي بگذاريد كه قصد از ماساژ، ايجاد تحريك و يا انجام مالشهاي قدرتي باشد.

حفظ حالت و فرم صحيح
در حين ماساژ دادن، ممكن است زانو زده، نشسته، و يا ايستاده باشيد، اما هميشه اين نكته مهم را بياد داشته باشيد كه در حين ماساژ، حالت صحيح و درستي بخود گرفته و هرگاه احساس خستگي و فشار كرديد، نفس عميقي بكشيد. با بيحركت شدن و شل كردن بدن خود و تنفسي عميق، حالت سرزندگي و فرم خود شما نيز در طول ماساژ حفظ ميشود. اين امر، افزايش لذت شما براي ماساژ دادن را در پي داشته و بدينوسيله ميتوانيد گرما، آسايش و طراوت را در دستان خود ريخته و به شريكتان هديه كنيد. پيامد داشتن حالت صحيح در حين ماساژ دادن، افزايش كيفيت حركات و مالش هاي ماساژ است.

مهيا شدن جهت ماساژ
هرگاه كه آماده انجام يك ماساژ حسي و باشكوه هستيد، براي خلق يك جو عاشقانه وقت بگذاريد تا شريك شما بفهمد كه اين يك موقعيت خاص است. جهت ايجاد يك محيط خوشبو و معطر، دور تا دور اتاق را بوسيله گلهاي خوشبو تزئين كنيد و براي ايجاد يك محيط عاشقانه از تعدادي شمع كمك بگيريد، البته آنها را در فاصله اي امن از محل ماساژ قرار دهيد.
تشك يا سطحي را كه بر روي آن قصد انجام ماساژ را داريد، بوسيله ملحفه هاي تميز و پاك پوشانده و همچنين ملحفه هاي اضافي و حوله هاي تميز براي مواقعي كه شريك شما احساس سرما ميكند در كنار خود داشته باشيد. بعنوان موسيقي پس زمينه در ماساژ، يكي از موسيقي هاي سبك مورد علاقه خود را انتخاب كنيد، اما مراقب باشيد كه صداي زياد موسيقي سبب برهم خوردن ريتم طبيعي حركات ماساژ شما نشود.
بدقت برنامه و حركات ماساژتان را انتخاب كنيد تا بدينصورت هر دو شما احساس راحتي كنيد.درصورتيكه تمامي لباسها را از تن خارج كرده ايد، بايد حرارت اتاق گرم و بدون رطوبت باشد. از داشتن يك محيط شخصي(Privacy) اطمينان حاصل كنيد تا بدينطريق فرد گيرنده ماساژ قادر باشد تمامي افكار و نگرانيها را از خود دور كرده، و فرد ماساژ دهنده نيز بتواند تمام توجه خود را معطوف انجام ماساژ نمايد.
در يك ماساژ كامل(بر روي تمام بدن)، هر دو شريك به يك زيرانداز محكم مانند يك لايه فوتن(Futon)، يا لايه اي از اسفنج، و يا يك تشك محكم نياز دارند كه بتواند وزن بدن آنها را در زير فشارهاي مالش و حركات ماساژ تحمل كند. البته پتوهاي تاشده، كيسه خوابهاي پوشيده شده بوسيله ملحفه، و يا بالشهاي محكم قرارگرفته بر روي زمين نيز كفايت ميكنند. حوله ها و روغنهاي ماساژ بايد در كنار و دسترس شما باشند.

ماساژ پيش بيني نشده
مكان ها و موقعيتهاي مختلف ميتوانند ماساژ را به عملي لذت بخش تبديل كنند. بعنوان مثال، وقتي كه در حال حمام كردن با هم هستيد، شما بهترين فرصت را جهت يك ماساژ في البداهه داريد، خصوصأ اگر تماس پوست به پوست بين شما، حس طبيعي لذت بخش و آزادانه اي را ايجاد ميكند.

نوازش هاي سبك و لطيف
نوازش هاي پرمانند، روشي پوست نواز و حسي جهت بپايان رساندن يكسري از مالشها در تمامي نقاط بدن است.
در اين نوع حركات، تنها با وارد كردن حداقل فشار از طريق نوك انگشتان و درحاليكه يك دست، دست ديگر را دنبال كرده و هر دو در يك حهت در حركت اند، پوست را نوازش كنيد.
اين عمل سبب تحريك پايانه هاي اعصاب محيطي شده، بشدت افزايش حساسيت آنها را باعث ميگردد.آموزش ماساژ البته ممكن است برخي از افراد، اين نوع نوازش ها را بيش از حد سبك و قلقلك دهنده توصيف ميكنند، درحاليكه عده اي ديگر، شيفته اثر نشئه كننده آن باشند و با شعف فراوان از يك ماساز بوسيله اين نوازشها بر روي تمامي بدن استقبال كنند

منبع:parsiteb.com

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.