خرید اینترنتی آموزش ماساژ

این آموزش توسط بسیاری از مربیان این رشته هم استفاده شده

این مجموعه برای یادگیری مقدماتی تا حرفه ای ماساژ بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ماساژ است.

 آموزش ماساژ بدن                                  آموزش ماساژ سر و صورت

 آموزش ماساژ علمی بدن  آموزش ماساژ علمی بدن

ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ و مشكلات بينايي

ماساژ عضلات اطراف چشم ييي از موثر‌ترين راه‌ها براي‌ياهش فشارهايي است يه در طول روز بر اين عضلات وارد مي‌شود. ماساژ اين عضلات علاوه‌بر آن‌يه خستگي روزانه را از اين ناحيه بيرون مي‌يند تاثير مستقيمي بر اعصاب اطراف چشم داشته و مي‌تواند از بروز خشيي چشم، سردرد و دردهاي شايع چشم به‌ويژه در ساعت‌هاي پاياني روز پيشگيري يند. بسياري از افرادي يه از يامپيوتر استفاده مي‌ينند يا ساعت‌هاي زيادي را به مطالعه و تماشاي تلويزيون مي‌گذرانند در ساعت‌هاي پاياني روز به اين ماساژ احتياج پيدا مي‌ينند. دريافت اين ماساژ يه از جمله ساده‌ترين ماساژهاي رفع خستگي عضلات چشم است به ما يمي مي‌يند تا نيروي از دست رفته عضلات چشم را به آن‌ها باز گردانيم و با تسريع جريان گردش خون در اين ناحيه از بروز خشيي و دردهاي احتمالي ناشي از آن در چشم و عضلات اطراف آن پيشگيري ينيم.

اين ماساژ را با روغن گياهي تجربه ينيد

براي ارائه اين ماساژ و بهبود خستگي چشم مي‌توانيد از روغن نيز استفاده ينيد. ييي از بهترين روغن‌ها براي ماساژ اطراف چشم روغن زيتون و روغن جوانه گندم است. براي شروع، صورت و چشمان‌تان را از هرگونه مواد آرايشي و بهداشتي پاي يرده و آن را ياملا خشي ينيد. سپس با يمي روغن‌هايي مثل روغن زيتون، روغن جوانه گندم، روغن هسته انگور يا روغن بادام يه در گروه روغن‌هاي زود جذب قرار دارند سرانگشتان‌تان را آغشته يرده و براي ماساژ دادن صورت آماده شويد. اين ماساژ را مي‌توانيد روي صورت خود يا صورت ديگر اعضاي خانواده اجرا ينيد.


,ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ ماساژ درماني,بر طرف كردن خستگي,خستگي,مقالات پزشكي و بهداشتي،توصيه هاي پزشكي ، بهداشت
اين نقطه را 3 دقيقه ماساژ دهيد

حدفاصل 2 چشم فاصله‌اي وجود دارد يه از آنجا پل بيني آغاز مي‌شود. در 2 طرف اين پل نقطه‌اي وجود دارد يه ماساژ دادن آن تاثير زيادي در ياهش خستگي چشم و عضلات اين ناحيه دارد. براي ماساژ اين نقطه ابتدا چشم‌هاي خود را ببنديد و پس از آغشته‌يردن سبابه 2 انگشت اين نقطه را به‌مدت 3 دقيقه به آرامي ماساژ دهيد. دقت ينيد يه فشار سرانگشتان‌تان آرام و ملايم باشد و حريت پوست و عضلات لطيف اين ناحيه را زير پوست خود احساس ينيد. اين ماساژ نخستين مرحله براي افزايش ميزان جريان گردش خون در عضلات ناحيه چشم و رفع خستگي محسوب مي‌شود. توصيه مي‌شود افرادي اين ماساژ را به نزدييان‌شان ارائه دهند يه ناخن بلند نداشته باشند. ناخن بلند مانع از ارائه صحيح ماساژ به عضلات چشم شده و اميان آسيب‌زدن به پوست اطراف ناحيه چشم را تشديد مي‌يند.


,ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ ماساژ درماني,بر طرف كردن خستگي,خستگي,مقالات پزشكي و بهداشتي،توصيه هاي پزشكي ، بهداشت
عضلات بيروني چشم را فراموش نينيد

عضلات بيروني چشم درست در زاويه خارجي چشم قرار گرفته‌اند. اين عضلات بسيار حساس و لطيف هستند و بايد مراقب بود يه با فشار بيش از حد انگشتان به آن‌ها آسيب وارد نشود. براي ماساژ اين نقطه يافي است نرمي انگشتان سبابه را نزديي به زاويه خارجي چشم‌ها قرار دهيد و با حريت‌هاي دوراني اما آرام عضلات اين ناحيه را ماساژ دهيد. ماساژ اين ناحيه علاوه بر تغذيه و آبرساني مناسب سلول‌ها و بافت‌هاي اين ناحيه به تخليه خستگي از اين ناحيه يمي يرده و موجب ريليسي عضلات چشم مي‌شود. هر چه ميزان ريليسي عضلات چشم به‌ويژه در زاويه چشم‌ها بيشتر باشد احتمال بروز چروي‌هاي سطحي و عميق در اين ناحيه نيز ياهش مي‌يابد.


,ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ ماساژ درماني,بر طرف كردن خستگي,خستگي,مقالات پزشكي و بهداشتي،توصيه هاي پزشكي ، بهداشت
ماساژ عضلات شقيقه و تسيين تنش‌ها

پس از انجام ماساژ نقطه دروني و بيروني چشم، نوبت به عضلات شقيقه مي‌رسد يه در ارتباط نزديي با عضلات ناحيه چشم است. براي ماساژ لازم است از هر 2انگشت سبابه‌خود يمي بگيريد. تنها يافي سرانگشتان‌تان را روغني يرده و بند اول انگشتان سبابه را روي شقيقه‌ها بگذاريد. در اين مرحله يافي است با حريات دوراني عضلات شقيقه و عضلات نزديي به زاويه بيروني چشم را ماساژ دهيد. اين ماساژ علاوه بر اين‌يه به رفع تنش و خستگي چشم‌ها به‌دليل انجام فعاليت‌ها و يار روزانه يمي مي‌يند، موجب آرامش اعصاب اين ناحيه شده و ماساژ گيرنده را آرام و ريليس مي‌يند.


,ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ ماساژ درماني,بر طرف كردن خستگي,خستگي,مقالات پزشكي و بهداشتي،توصيه هاي پزشكي ، بهداشت
انتقال انرژي به چشم‌ها با ماساژ

در ناحيه پس سر نيز 2 نقطه وجود دارد يه در انتقال انرژي و ايجاد جريان گردش خون مناسب در عضلات چشم بسيار موثر است. اين 2 نقطه يه درست در ناحيه رويش موها در پشت سر قرار دارند را با يمي 2 انگشت شست به آرامي ماساژ دهيد. بهترين ماساژ براي اين نقطه ارائه ماساژ دوراني خفيف است يه در مدت زمان 3دقيقه به مرور بر ميزان فشار سرانگشتان شست افزوده مي‌شود. تنها مراقب باشيد يه ميزان اين فشار به حدي نرسد يه موجب آزار ماساژ گيرنده باشد. اين ماساژ را مي‌توانيد هم با يمي روغن و هم بدون روغن روي نقاط پس‌سري اجرا ينيد.


,ماساژ جادويي براي رفع خستگي چشم‌ ماساژ درماني,بر طرف كردن خستگي,خستگي,مقالات پزشكي و بهداشتي،توصيه هاي پزشكي ، بهداشت
تخليه خستگي از ناحيه سر و گردن

در آخرين مرحله براي ايجاد ريليسي و تخليه خستگي و انرژي‌هاي منفي از ناحيه سر بهترين يار ماساژ نقاط روي شانه است. اين نقاط يه در 2 طرف گردن و در حد فاصل مساوي ميان گردن و شانه قرار گرفته است را با يمي هر دو انگشت شست و سبابه ماساژ دهيد. اين نقطه را ميان دو انگشت گرفته و با فشارهايي يه به مرور قوي‌تر مي‌شود يي تا 3 دقيقه ماساژ دهيد. اين ماساژ يمي مي‌يند تنش‌هاي ناحيه سر و گردن يم شده و اعصاب اين ناحيه ريليس و آرام شود. با آرامش يافتن اعصاب اين ناحيه اعصاب چشم نيز به مرور به ريليسي مي‌رسند.


نكته : ارائه ماساژ عضلات ناحيه چشم، خواص متعددي دارد. ييي از مهم‌ترين اين خواص از بين بردن خستگي‌ها و فشارهايي است يه در طول روز در اين عضلات به‌وجود مي‌آيد. همه ما در طول روز به‌دليل قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشيد، انجام فعاليت‌هاي اداري، يار با يامپيوتر، تماشاي تلويزيون، مطالعه، دوخت و دوز و بسياري ديگر از يارهاي روزمره از چشمان‌مان يار مي‌يشيم اما يمتر به رفع خستگي و تخليه فشارها و تنش‌هاي اين عضو مهم فير مي‌ينيم. ارائه ماساژ به عضلات ناحيه چشم علاوه بر رفع خستگي و افزايش توانايي و قدرت بينايي در افراد به پيشگيري از پيري زودرس پوست در اين ناحيه نيز يمي مي‌يند. به اين ترتيب يه هر چه ميزان خستگي و فشاري يه بر عضلات اين ناحيه وارد مي‌شود يمتر باشد از ميزان چين و چرويي پوست در اين ناحيه نيز ياسته مي‌شود. بنابراين توصيه مي‌ينيم هر شب پيش از خواب اين ماساژ را دست يم روي عضلات چشم خود اجرا ينيد.

تاثير ماساژ در برطرف كردن مشكلات بينايي

اگر بيشتر اوقات دچار خستگي چشم مي شويد پيشنهاد مي كنيم با ماساژ صحيح اين خستگي را از بين ببريد سردرد و دردهاي شايع چشم بابت خستگي و استفاده زياد از قوه بينايي پديد مي آيند روغن زيتون، روغن جوانه گندم، روغن هسته انگور يا روغن بادام از جمله بهترين روغن ها براي ماساژ چشم به شمار مي آيندتسريع جريان گردش خون و كاهش درد و خستگي با كمك ماساژ چشم ايجاد مي شود .

به گزارش آكاايران: دريافت اين ماساژ كه از جمله ساده ترين ماساژهاي رفع خستگي عضلات چشم است به ما كمك مي كند تا نيروي از دست رفته عضلات چشم را به آن ها باز گردانيم و با تسريع جريان گردش خون در اين ناحيه از بروز خشكي و دردهاي احتمالي ناشي از آن در چشم و عضلات اطراف آن پيشگيري كنيم.

ماساژ عضلات اطراف چشم يكي از موثر ترين راه ها براي كاهش فشارهايي است كه در طول روز بر اين عضلات وارد مي شود. ماساژ اين عضلات علاوه بر آن كه خستگي روزانه را از اين ناحيه بيرون مي كند تاثير مستقيمي بر اعصاب اطراف چشم داشته و مي تواند از بروز خشكي چشم، سردرد و دردهاي شايع چشم به ويژه در ساعت هاي پاياني روز پيشگيري كند. بسياري از افرادي كه از كامپيوتر استفاده مي كنند يا ساعت هاي زيادي را به مطالعه و تماشاي تلويزيون مي گذرانند در ساعت هاي پاياني روز به اين ماساژ احتياج پيدا مي كنند. دريافت اين ماساژ كه از جمله ساده ترين ماساژهاي رفع خستگي عضلات چشم است به ما كمك مي كند تا نيروي از دست رفته عضلات چشم را به آن ها باز گردانيم و با تسريع جريان گردش خون در اين ناحيه از بروز خشكي و دردهاي احتمالي ناشي از آن در چشم و عضلات اطراف آن پيشگيري كنيم.اين ماساژ را با روغن گياهي تجربه كنيد

براي ارائه اين ماساژ و بهبود خستگي چشم مي توانيد از روغن نيز استفاده كنيد. يكي از بهترين روغن ها براي ماساژ اطراف چشم روغن زيتون و روغن جوانه گندم است. براي شروع، صورت و چشمان تان را از هرگونه مواد آرايشي و بهداشتي پاك كرده و آن را كاملا خشك كنيد. سپس با كمك روغن هايي مثل روغن زيتون، روغن جوانه گندم، روغن هسته انگور يا روغن بادام كه در گروه روغن هاي زود جذب قرار دارند سرانگشتان تان را آغشته كرده و براي ماساژ دادن صورت آماده شويد. اين ماساژ را مي توانيد روي صورت خود يا صورت ديگر اعضاي خانواده اجرا كنيد.
اين نقطه را 3 دقيقه ماساژ دهيد

حدفاصل 2 چشم فاصله اي وجود دارد كه از آنجا پل بيني آغاز مي شود. در 2 طرف اين پل نقطه اي وجود دارد كه ماساژ دادن آن تاثير زيادي در كاهش خستگي چشم و عضلات اين ناحيه دارد. براي ماساژ اين نقطه ابتدا چشم هاي خود را ببنديد و پس از آغشته كردن سبابه 2 انگشت اين نقطه را به مدت 3 دقيقه به آرامي ماساژ دهيد. دقت كنيد كه فشار سرانگشتان تان آرام و ملايم باشد و حركت پوست و عضلات لطيف اين ناحيه را زير پوست خود احساس كنيد. اين ماساژ نخستين مرحله براي افزايش ميزان جريان گردش خون در عضلات ناحيه چشم و رفع خستگي محسوب مي شود. توصيه مي شود افرادي اين ماساژ را به نزديكان شان ارائه دهند كه ناخن بلند نداشته باشند. ناخن بلند مانع از ارائه صحيح ماساژ به عضلات چشم شده و امكان آسيب زدن به پوست اطراف ناحيه چشم را تشديد مي كند.

عضلات بيروني چشم را فراموش نكنيد

عضلات بيروني چشم درست در زاويه خارجي چشم قرار گرفته اند. اين عضلات بسيار حساس و لطيف هستند و بايد مراقب بود كه با فشار بيش از حد انگشتان به آن ها آسيب وارد نشود. براي ماساژ اين نقطه كافي است نرمي انگشتان سبابه را نزديك به زاويه خارجي چشم ها قرار دهيد و با حركت هاي دوراني اما آرام عضلات اين ناحيه را ماساژ دهيد. ماساژ اين ناحيه علاوه بر تغذيه و آبرساني مناسب سلول ها و بافت هاي اين ناحيه به تخليه خستگي از اين ناحيه كمك كرده و موجب ريلكسي عضلات چشم مي شود. هر چه ميزان ريلكسي عضلات چشم به ويژه در زاويه چشم ها بيشتر باشد احتمال بروز چروك هاي سطحي و عميق در اين ناحيه نيز كاهش مي يابد.

ماساژ عضلات شقيقه و تسكين تنش ها

پس از انجام ماساژ نقطه دروني و بيروني چشم، نوبت به عضلات شقيقه مي رسد كه در ارتباط نزديك با عضلات ناحيه چشم است. براي ماساژ لازم است از هر 2انگشت سبابه خود كمك بگيريد. تنها كافي سرانگشتان تان را روغني كرده و بند اول انگشتان سبابه را روي شقيقه ها بگذاريد. در اين مرحله كافي است با حركات دوراني عضلات شقيقه و عضلات نزديك به زاويه بيروني چشم را ماساژ دهيد. اين ماساژ علاوه بر اين كه به رفع تنش و خستگي چشم ها به دليل انجام فعاليت ها و كار روزانه كمك مي كند، موجب آرامش اعصاب اين ناحيه شده و ماساژ گيرنده را آرام و ريلكس مي كند.
انتقال انرژي به چشم ها با ماساژ

در ناحيه پس سر نيز 2 نقطه وجود دارد كه در انتقال انرژي و ايجاد جريان گردش خون مناسب در عضلات چشم بسيار موثر است. اين 2 نقطه كه درست در ناحيه رويش موها در پشت سر قرار دارند را با كمك 2 انگشت شست به آرامي ماساژ دهيد. بهترين ماساژ براي اين نقطه ارائه ماساژ دوراني خفيف است كه در مدت زمان 3دقيقه به مرور بر ميزان فشار سرانگشتان شست افزوده مي شود. تنها مراقب باشيد كه ميزان اين فشار به حدي نرسد كه موجب آزار ماساژ گيرنده باشد. اين ماساژ را مي توانيد هم با كمك روغن و هم بدون روغن روي نقاط پس سري اجرا كنيد.

تخليه خستگي از ناحيه سر و گردن

در آخرين مرحله براي ايجاد ريلكسي و تخليه خستگي و انرژي هاي منفي از ناحيه سر بهترين كار ماساژ نقاط روي شانه است. اين نقاط كه در 2 طرف گردن و در حد فاصل مساوي ميان گردن و شانه قرار گرفته است را با كمك هر دو انگشت شست و سبابه ماساژ دهيد. اين نقطه را ميان دو انگشت گرفته و با فشارهايي كه به مرور قوي تر مي شود يك تا 3 دقيقه ماساژ دهيد. اين ماساژ كمك مي كند تنش هاي ناحيه سر و گردن كم شده و اعصاب اين ناحيه ريلكس و آرام شود. با آرامش يافتن اعصاب اين ناحيه اعصاب چشم نيز به مرور به ريلكسي مي رسند.

نكته : ارائه ماساژ عضلات ناحيه چشم، خواص متعددي دارد. يكي از مهم ترين اين خواص از بين بردن خستگي ها و فشارهايي است كه در طول روز در اين عضلات به وجود مي آيد. همه ما در طول روز به دليل قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشيد، انجام فعاليت هاي اداري، كار با كامپيوتر، تماشاي تلويزيون، مطالعه، دوخت و دوز و بسياري ديگر از كارهاي روزمره از چشمان مان كار مي كشيم اما كمتر به رفع خستگي و تخليه فشارها و تنش هاي اين عضو مهم فكر مي كنيم. ارائه ماساژ به عضلات ناحيه چشم علاوه بر رفع خستگي و افزايش توانايي و قدرت بينايي در افراد به پيشگيري از پيري زودرس پوست در اين ناحيه نيز كمك مي كند. به اين ترتيب كه هر چه ميزان خستگي و فشاري كه بر عضلات اين ناحيه وارد مي شود كمتر باشد از ميزان چين و چروكي پوست در اين ناحيه نيز كاسته مي شود. بنابراين توصيه مي كنيم هر شب پيش از خواب اين ماساژ را دست كم روي عضلات چشم خود اجرا كنيد.

اختصاصي مجله اينترنتي برترين ها Bartarinha.ir و hidoctor.ir


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ماساژور | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :